Zero og Zerokonferansen.no

ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at klima er den viktigste miljøsaken, og arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp. Vår oppgave er å sikre en praktisk og raskest mulig overgang fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løsninger – Det grønne skiftet.

 

Det var viktig for oss å lage en nettside som tar utgangspunkt i det ZERO driver med, derfor har vi laget en moderne responsiv hjemmeside som reflekterer hvordan fremtiden kommer til å se ut uten utslipp, dette gjorde vi gjennom å bruke rene farger og ingen forstyrende elementer.

Zero er avhengi at informasjon er lett tilgjenglig, samtidig publiserer de mange saker iløpet av et år, derfor har vi valgt et responsivt design som gjør det lett å lese artikkler på tvers av platformene

På zerokonferansen trengte de også en betalingsløsning, der tilpasset vi en løsning med interaksjon mellom siden og paypal.

Kunde

Zero

Arbeid

to nye nettsider