Vi bruker data til å analysere trafikk på vår hjemmeside.
Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg, og i denne personvernerklæringen forklarer vi hvilken data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker de til.

Cookies

Vi samler inn statistikk om hvordan nettstedet vårt blir brukt, slik at vi ser hva som er mest interessant og relevant.

Vi bruker bare Google Analytics og deres cookies  starter med _ga.

Personvern

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

Symfoni Next AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter, og personopplysninger vi samler inn og bearbeider for de formål som fremgår nedenfor. At Symfoni Next AS er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er Symfoni Next AS har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Et selskap som behandler data på vegne av Symfoni Next AS kalles endatabehandler. Når vi benytter en databehandler sørger vi for å ha databehandleravtaler som regulerer hvordan denne kan behandle data som blir tilgjengeliggjort. Generelt regulerer en slik avtale at databehandleren kun får behandle personopplysningene på Symfoni Next AS vegne og til tydelig definerte formål.

Unngå cookies

Du kan stille inn nettleseren din slik at bare de nettsidene du ønsker, får lov til å lagre cookies på maskinen din.

Her kan du finne en oppskrift på hvordan stille nettleser inn til å ikke bruke cookies.